Här kommer protokollet från Intresseföreningens årsmöte 2014

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.