Styrelsens sammansättning

NamnUppgiftAdressTelefon
Bo Skarström Ordförande, vald av årsmötet NL 56 08-500 107 79
Mikael Stark Kassör NL 47 08-94 76 15
Sören Anängen Vice ordförande NG 277 08-500 237 93
Lena Vilmar Suppleant, Sekreterare, Informationsansvarig NG 243 08-500 103 02

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.