Onsdag 29 mars är det dags att få våra gator sopade. Om inte vädret passar den dagen så kommer sopningen att ske så snart som möjligt efter det.

Man får gärna sopa ut gruset lite från gräs- och vägkanter för att det ska vara lättare att få med så mycket grus som möjligt. Undvik gärna att sopa upp högar av grus eftersom de kan vara svårare att sopa upp för bilen.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.