Vid årsstämman bestämdes att våra regler för parkeringarna skulle justeras. Nya skyltar har beställts och kommer att sättas upp så snart det går. De nya parkeringsreglerna kommer att börja gälla när de nya skyltarna blivit uppsatta men innan dess så gäller alltså de regler som står på nuvarande skyltning.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.