Nu närmar sig tiden för Segelkobbens samfällighets årsstämma 2019. Den hålls tisdagen 19 mars kl 19 i Kvarnbäcksskolans matsal. För den som är intresserad av att gå igenom den justerade fond- och underhållsplanen i detalj så finns möjlighet att göra detta från kl 18:30.

Kallelsen till årsstämman finns i senaste numret av Inseglet. Där finns också alla andra dokument inför årsstämman, dvs fondplan, debiteringslängd, motioner osv. Där finns också fullmakten som måste fyllas i om ni är flera ägare till en fastighet men inte alla är närvarande på årsstämman.

Varmt välkomna!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.