Tycker du att något borde vara eller göras på ett annat sätt i samfälligheten? Då bör du skriva en motion om just detta. Inkomna motioner tas sedan upp under den ordinarie föreningsstämman som hålls i mars och beslut kan sedan fattas utifrån hur de närvarande fastigheterna röstar angående din motion.

Kom ihåg att en motion måste vara styrelsen tillhanda senast 31 januari!

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.