Årsstämman kommer även i år att genomföras via poströstning för att ge så många som möjligt att delta på grund av rådande pandemiläge.

I samband med årsmöteskallelsen, som kommer med Inseglet, så kommer all nödvändig information om när och hur man ska lämna sin poströst till stämman att finnas.

Inseglet #187 med kallelse till föreningsstämma 2022 via poströst

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.