Följande är en kopia av ett inlägg som tidigare gjorts som kommentar i Facebook-gruppen "Vi som bor på Segelkobben"

 

Vill börja med att tacka signaturen av det tidigare Facebook-inlägg som beskriver att lagen om poströstning är ändrad sedan förra året. Att denna lag var ändrad hade vi i styrelsen missat.

Med anledning av denna text har styrelsen noggrant undersökt vad som gäller i ovan ärende.

Så här skriver Villaägarnas experter:

I den tillfälliga lagen finns inte några särskilda regler om poströstning för samfällighetsföreningar, trots att lagstiftaren blivit uppvaktad i frågan. Lagstiftaren motiverar det i förarbeten till lagen med att det inte finns några närmare föreskrifter om hur stämman i en samfällighetsförening skall gå till, och att några lagstiftningsåtgärder därför inte behövs. I avsaknad av sådana föreskrifter är det enligt lagstiftaren upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman skall genomföras. I förarbetena står det till och med ”i många fall kan styrelsen till exempel bestämma att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling, att det inför stämman ska genomföras en fullmaktsinsamling eller att poströstning ska tillåtas.”

Villaägarnas bedömning är att poströstning som ett alternativ till fysiskt deltagande enligt lagstiftaren är ett möjligt alternativ för samfällighetsföreningar.

 

Varför vill styrelsen genomföra stämman med en poströstning?

Restriktionerna är borttagna, vilket kunde vara orsak till att allt ska återgå till som det var innan Corona ”drabbade oss.” De flesta som får Corona i dag upplever det som en ordentlig förkylning som efter ca 2 veckor går över. Återkommande rapporteras om sjuka och avlidna i corona;

På lördagen kan man läsa;

84 avlidna sedan Torsdag

16852 personer har avlidit i Sverige

4296 sjuka i Corona sedan Torsdag

57 7 % av alla över 18 år är nu vaccinerade med 3 doser, Haninge är den kommun i Sverige med lägst antal vaccinerade

Men även om restriktionerna är borttagna;;

På sjukhus och vårdcentraler är man fortfarande mycket försiktig och kräver i de flesta fall munskydd, att man håller avstånd och att man avstår från besök om man på något sätt känner sig krasslig.

Ute i butiker och affärscentrum osv vill man att kunder håller avstånd och oftast möter man personalen bakom skyddsglas vid ex kassorna

Fortfarande rapporteras om ett stort antal avlidna de senaste dagarna

I helgen rapporterade Huddinge sjukhus om att intensivvårdsavdelningarna är fullbelagda och att läkare tvingas välja mellan vilka som kan få vård

Flera av de som under sista tiden haft Corona har efterverkningar i form av ex dåligt balanssinne, dåligt eller obefintligt lukt- och smaksinne.

När/om någon får Corona så kräver företaget (i de allra flesta fall) att personen är hemma och kan eventuellt arbeta hemifrån

Fortfarande arbetar många hemifrån.

 

Utifrån ovanstående har styrelsen tagit ställning för att avstå från att kalla till en fysisk sammankomst vid stämman. Styrelsen menar att vi är skyldiga att värna om oss själva och de som bor i vår samfällighetsförening. Detta är inte samma sak som att styrelsen inte vill möta medlemmarna utan vi hoppas att vid nästa stämma så kan vi återgå till det vanliga sättet att mötas och ha dialog. Vi hoppas att de som vill/behöver kontakta någon i styrelsen gör det, för att på så sätt diskutera den frågeställning eller den oklarhet som man vill samtala runt.

Med hopp om förståelse

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Segelkobben

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.