Efter reparationen av vattenledningen vid Södra Läget 104 upptäcktes dessvärre även en skada på fjärrvärmeledningen. Den kommer att repareras på onsdag 25 januari mellan kl 10:00 - 15:00. Under den tiden kommer 14 hus i Södra Läget att vara utan fjärrvärme och varmvatten. Dessa hus informeras via meddelande i deras brevlådor.

Om något oväntat sker så kan fjärrvärme och varmvattnet i hela Södra Läget behöva stängas av under samma tid men vi hoppas att det inte ska behövas.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.