Då var det dags för årets höststädning igen. Som vanligt samlas vi alla lördag 21 oktober kl 10:00 hos de hus som är våra områdesombud. Där får vi information om det är något speciellt som måste göras under städdagen förutom de ordinarie områden som hör till varje hus/område. Tack vare att vi alla hjälper till på dessa städdagar så kan vi hålla hushållens samfällighetsavgiften lägre.

När hela samfällighetens skräp (kvistar och löv etc) har slängts så finns möjlighet för oss boende att fylla på med privat trädgårdsavfall (kvistar och löv) efter kl 16:00 på söndagen - om det finns plats! Tänk på att inga sopsäckar får slängas i containern utan de måste tömmas. Efter att containerns dörrar har stängts så får man heller inte öppna dem utan man får då, i mån av plats, slänga sitt trädgårdsavfall över containerns kant. Det har ibland tidigare skett att någon öppnat containerdörrarna efter att de stängts och det går då inte längre att stänga dem igen eftersom en massa löv och kvistar ramlar ut. Det blir därmed extraarbete och extrakostnader för detta då de som ska hämta containern på måndagen inte kan hämta en container med öppna dörrar som inte kan stängas.

Kl 13:30 så bjuds det enligt tradition på grillad korv, både vanlig och utan fläsk, och fika vid våra större lekplatser.

Vi ses!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.