Nu finns protokollet från årets föreningsstämma att läsa:

Protokoll för Segelkobbens samfällighets föreningsstämma 2024

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.