BUDGET FÖR 2014
  snitt/berörd medlem (kr) totalt
KOSTNADER    
El gemensam 433 84 778
El sektion 2 157 7 220
vatten 3 151 617 599
styrelse + övriga arvoden 825 161 631
administration/inseglet 112 22 000
Lokalhyra stämma 8 1 498
Bankkostnader 7 1 459
bokföring 341 66 764
försäkring 88 17 333
Övriga kostnader sektion 128 25 000
vinterväghållning 1 582 310 000
Mark gemensam 714 140 000
Mark sektion 2 80 4 000
Avsättning Fond gemensam * 1 148 224 940
Avsättning Fond sektion 2 * 862 43 110
summa exkl. kabel-TV 8 813 1 727 332
     
summa kabel-TV 1 587 311 068
     
SUMMA KOSTNADER 10 400 2 038 400
     
INTÄKTER    
Ränteintäkt 204 40 000
Faktura Pumpel 83 16 271
medlemsavgifter    
  fast avgift 6 705 1 314 180
  rörlig avgift (vatten) 3 151 617 599
Avsättning Fond sektion 2 862 39 661
Mark sektion 2 80 3 680
El sektion 2 157 7 220
SUMMA INTÄKTER   2 038 611
     
RESULTATBERÄKNING    
ingående eget kapital 1 057 207 095
budgetårets intäkter 10 401 2 038 611
budgetårets kostnader 10 400 2 038 400
beräknat resultat 1 212
beräknat utgående eget kapital   207 307
     
     
sektion 2 berör hus med garage i länga  
     
* Med "Fond gemensam" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2013-11, Pos 1.1 - 6.6 och med "Fond sektion 2" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2013-11, Pos 7.1 - 7.6.
     
Planerade uttag ur Fond gemensam 2014  
   
Målning förråd 4 10 000
Plantering ersätts med grus bakom SL 147 15 000
Plantering ersätts med asfalt SL 145 15 000
Renovering lekplats SL 128 16 500
Återställning plattyta NG 267 5 000
Utbyte av höga staket vid infartsparkeringarna 324 000
Summa 385 500
     
beräkning fast avgift 6704 Avrundas till 6 705 kr per år

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.