Vattenfall planerar ett schemalagt strömavbrott i Södra Läget. Det kommer att ske torsdag 19 oktober mellan klockan 6-9 på morgonen och berörda som bor där ska också ha informerats av Vattenfall via brev i brevlådan.

Som Vattenfall tidigare har informerat om i utskick i våra brevlådor så kommer det att utföras ett större arbete med att flytta fjärrvärmeledningar i Jordbro inför Trafikverkets bygge av Tvärförbindelse Södertörn. Arbetet har redan påbörjats i närheten av korsningen Södra Jordbrovägen och Mostensvägen där träd fällts i förberedelse för själva grävarbetet som kommer att göras lite senare/efter sommaren.

Under veckan som kommer, troligen på tisdag 27 juni, så kommer det att flisas ris efter trädfällningen. Det brukar låta ganska mycket och beräknas ta några timmar.

För mer information om Vattenfalls planerade arbete kring kommande Tvärförbindelse Södertörn, se gärna https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/tvarforbindelse-sodertorn

Nu finns protokollet från samfällighetens årsstämma 2023 att läsa.

Lördag 22 april så är det städdag! Då träffas vi kl 10:00 utanför den som är områdesombud. Då får vi instruktioner om det är något extra som behöver göras under städdagen. Annars är det som vanligt städning av våra gemensamma marker - lekplatser, parkeringar, gräsmattor, träd och buskar. Den privata tomten ska man inte städa under städdagen utan den får man ta hand om vid ett annat tillfälle.

Det naturskräp som blir (löv, grenar osv) och som är från samfällighetens mark ska slängas i containern utan sopsäck. EFTER städdagen och allt skräp från samfälligheten fått plats så finns det möjlighet att slänga motsvarande saker från sin egen tomt.

Kl 13:30-14:30 ungefär så blir det korvgrillning och fika. Då bjuds det på det korv, med och utan fläskkött, som välförtjänt belöning till alla som varit med och hjälpt till att göra vårt område fint och trevligt.

På tisdag 25 april så är det planerat att våra gator kommer att bli sopade av en traktor. Det är bra att sopa ut eventuellt grus en bit från vägkanten och bort från fartguppen så att traktorn lättare kan komma åt att sopa upp allting.

Vi ses!

Plogningen i vårt område har dessvärre inte kunnat utföras som planerat på grund av att traktorn gått sönder. Den kommer att vara lagad och tillbaka imorgon, torsdag förmiddag, för att ploga i vårt område.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.