Äntligen är det dags att umgås på en städdag igen! Denna gång är det vårstädningen 22 april. Vi samlas kl 10 utanför våra områdesombud där vi får sopsäckar och instruktioner för vad som behöver göras under städdagen.

Kl 13:30 - 14:30 träffas vi sedan vid grillarna som står uppställda vid de större lekplatserna och äter korv tillsammans. Det bjuds på både vanlig korv och kycklingkorv.

Eget trädgårdsavfall får gärna läggas i containrarna men först EFTER kl 15, annars kanske det samfällda avfallet inte får plats.

Vi ses!

Nu kan du läsa protokollet från samfällighetens årsstämma 2017.

Protokoll från samfällighetens årsstämma 2017

Föreningsstämman 2017 hålls 29 mars kl 19:00 i Kvarnbäcksskolans matsal.

Innan stämman, kl 18:30, kommer den uppdaterade och justerade fond- och underhållsplanen att gås igenom för de som vill veta lite mera om den innan stämman.

Som vanligt - glöm ej att ta med den ifyllda fullmakten om ni är flera husägare och inte alla kommer på stämman. För de som lämnat in permanenta fullmakter mellan 2011 och 2016 så finns dessa arkiverade i original. Har en permanent fullmakt lämnats in före 2011 så uppmanas ni att lämna in en ny eftersom en del original saknas för denna period.

Varmt välkomna!

Onsdag 29 mars är det dags att få våra gator sopade. Om inte vädret passar den dagen så kommer sopningen att ske så snart som möjligt efter det.

Man får gärna sopa ut gruset lite från gräs- och vägkanter för att det ska vara lättare att få med så mycket grus som möjligt. Undvik gärna att sopa upp högar av grus eftersom de kan vara svårare att sopa upp för bilen.

Nu verkar det som om vintern tänker göra ett nytt försök och då är det viktigt att det finns två lediga p-rutor bredvid varandra vid parkeringarna NL 31-32, 16-17 samt SL 131-132 så att snöröjaren kan lägga upp snön i en tillfällig hög där. Annars kan inte dessa gator plogas eftersom det är det enda stället att lägga en snöhög på.

Kan man inte lägga snön i slutet på gatan så måste man antingen ploga den åt sidan mot tomterna eller låta bli att ploga. Båda alternativen är lika tråkiga.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.