I senaste numret av Inseglet nämns drönarflygningar som skett i vårt område för att se värmeutsläpp från våra fjärrvärmerör. En del kanske är intresserade av hur detta går till och vi länkar här in mer teknisk information om tillstånd, syfte och metoder för flygningarna.

Här finns drönarinformationen i sin helhet

Idag onsdag 23 november kommer Vattenfall att göra visst underhåll i Nedergårdens undercentral för fjärrvärme. Detta innebär att värme och varmvatten kommer vara avstängt under denna tid. Arbetet startar kl 8 och beräknas vara klart allra senast kl 18.

Berörda fastigheter bör ha fått information om detta via brev sedan tidigare men om man missat detta och undrar varför det saknas värme/varmvatten så är det alltså frågan om ett planerat underhåll.

Lördag 22 oktober är det dags för städdag!

Vi träffas alla kl 10 utanför våra områdesombud för att få veta vad som gäller för dagen och få material. Som vanligt är det samfällighetens trädgårdsavfall (löv, kvistar, stubbrester osv) som först och främst ska läggas i containrarna. Observera att städdagen inte är slut förrän områdesombudet meddelar det. Efter kl 15:00 får vi boende gärna lägga vårt eget trädgårdsavfall i containern men innan dess är containrarna reserverade för samfällighetens avfall.

Ca kl 13-14 så blir det sedvanlig grillning för alla barn och arbetare på de stora lekplatserna vid Norra Läget, Södra Läget och den Nedergårdens södra lekplats. Det bjuds på korv (kyckling/vanlig), kaffe och saft.

Vi ses!

Mer information om städdagen kan hittas i senaste numret av Inseglet

Under hösten har det vid flera tillfällen varit strul med en del armaturer (lyktstolpar och lampor) i vårt område. Reparationen av armaturerna kostar ungefär lika mycket som att installera nya om man behåller nuvarande typ av lampor. Att ersätta de nuvarande med LED-armaturer istället är betydligt mer energisnålt och kommer att spara pengar i driftkostnader framöver.

Haninge El har därmed fått i uppdrag att byta ut 25 av våra armaturer till LED-armaturer med start v 49 (5-6 december).

Tre gatlyktor i vårt område har drabbats av ett elfel och slocknar efter ca 30 minuter efter att de tänts på kvällen. Reparatör är tillkallad för att åtgärda felet.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.