På lördag 23 april är det dags för vårstädning igen. Vi samlas hos våra områdessombud kl 10:00 där vi prickas av på en lista.

Områdesombuden har i år fått nya pärmar/mappar där man lättare kan se vad som ska åtgärdas och vilka områden som hör till respektive gata. Om man inte kan delta på städdagen ska man meddela detta till områdesombudet innan städdagen så att man kan få andra uppgifter att göra en annan dag.

Efter städdagen kommer det kl 13:30-14:30 finnas grillad korv (med och utan griskött) till alla barn och arbetare. Grillarna står uppställda vid de stora lekplatserna i Norra Läget, Södra Läget och Nedergårdens södra lekplats.

Mer information om städdagen kan man hitta i senaste numret av Inseglet.

Nu finns protokollet från årsstämman 2016 att läsa!

Protokoll från Segelkobbens samfällighets årsstämma 2016 samt bilaga 1 - revisorsberättelse och bilaga 2 - Inseglet nr 157

Varmt välkomna till Segelkobbens samfällighets årsstämma 2016!

Den går av stapeln i Kvarnbäcksskolans matsal den 22 mars kl 19:00. För den som vill gå igenom den nya föreslagna fondplanen i detalj så ges ett sådant tillfälle en halvtimme innan årsstämman, dvs kl 18:30.

Glöm inte att ta med en underskriven fullmakt om inte samtliga husägare är med på årsstämman och ingen permanent fullmakt lämnats in under årsstämman de senaste 2 åren.

Förslag till fond- och underhållsplan 2016

Under nästa vecka, vecka 12 (21 mars och framåt), så kommer våra gator att sopas en första gång efter vinterns sandning. För att gatsopbilen ska kunna få med så mycket sand och grus som möjligt med sina borstar kan vi gärna underlätta genom att sopa ut sanden/gruset lite från gräs- och stenkanter.

 

Eftersom många som bor här får besök till jul och nyår så är det viktigt att parkeringsreglerna efterföljs så att det blir lätt för alla att komma fram och hitta en parkeringsplats. Besöksparkeringarna är till för besökare och inte oss boende utan vi får se till att ställa våra bilar på våra uppfarter och/eller i våra garage. Parkering på samfälld mark är bara tillåten på markerade parkeringsplatser och exempelvis inte på vändplaner, längs gatorna eller på gräsytor.

Detta är också särskilt viktigt under vintertid så att inte snöröjning/sandning blir lidande för att folk står felaktigt parkerade.

Parkeringsbolaget kommer att syna vårt område extra inför jul och nyår så det är bra att vi ser till att de som besöker oss ställer sig där de ska.

God Jul och Gott Nytt År!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.