Välkomna till årets föreningsstämma 2024, onsdag 20 mars kl 19:00 i Höglundaskolan!

Eftersom Kvarnbäcksskolan håller på att renoveras just nu så kommer årets föreningsstämma alltså att hållas i Höglundaskolan vid fotbollsplanen vid Jordbro centrum.

Om ni är flera ägare till en fastighet och inte alla kommer att närvara vid föreningsstämman så måste alla fastighetsägare skriva under fullmaktsblanketten som kan hittas på sista sidan i inseglet. För er som tidigare lämnat in en permanent fullmakt så gäller den även denna gång och då behöver ni inte fylla i fullmaktsblanketten. Utan fullmakt så måste samtliga ägare till en fastighet vara närvarande för att ni ska ha riktig rösträtt.

Inseglet med kallelse till föreningsstämma 2024

Varmt välkomna!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.