Fakturarutin för samfällighetsavgift
Fakturorna för samfällighetsavgiften har följande förfallodatum:

  • 30 april
  • 31 juli
  • 31 oktober
  • 28 februari där föregående års vattenförbrukning regleras

Om faktura inte betalats i tid kommer en påminnelse skickas ut efter 8 dagar. Därefter går det vidare med kravbrev efter ytterligare 8 dagar.

Om det finns omständigheter som gör att betalning inte kan ske i tid, kontakta då styrelsen för att hitta en lösning så ärendet inte behöver gå till kronofogden.

2024

Förslag till fond- och underhållsplan 2024

2023

Fond- och underhållsplan 2023

Fond- och underhållsplan 2023 v2 - uppdaterad med poster för vattenkranar och -mätare

Debiteringslängd 2023

2022

Förslag till fond- och underhållsplan 2022

Debiteringslängd 2022

2021

Förslag till fond- och underhållsplan 2021 (samma som föregående år)

Förslag till debiteringslängd

Debiteringslängd 2021

2020

Fonderingsplan 2020

Förslag till fond- och underhållsplan 2020 (samma som föregående år)

Förslag till debiteringslängd

Debiteringslängd 2020

2019

Ny fonderingsplan 2019

Förslag till fond- och underhållsplan 2019

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2019

2018

Ny fonderingsplan 2018

Förslag till fond- och underhållsplan 2018

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2018

2017

Ny fonderingsplan 2017

Förslag till fond- och underhållsplan 2017

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2017

2016

Ny fonderingsplan 2016

Förslag till fond- och underhållsplan 2016

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2016

2015

Fonderingsplan

Fonderingsplan 2015 (samma som 2014)

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2015

Inför föreningsstämma 2015

Arbete med ny Underhållsplan 2014

Förslag till underhållsplan gemensamt

Förslag till underhållsplan garage

 

 


2014

Fonderingsplan

Fonderingsplan 2014

Debiteringslängd

Debiteringslängd 2014

Budget

Samfällighet budget 2014

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.