Då var det dags för årets höststädning igen. Som vanligt samlas vi alla lördag 21 oktober kl 10:00 hos de hus som är våra områdesombud. Där får vi information om det är något speciellt som måste göras under städdagen förutom de ordinarie områden som hör till varje hus/område. Tack vare att vi alla hjälper till på dessa städdagar så kan vi hålla hushållens samfällighetsavgiften lägre.

När hela samfällighetens skräp (kvistar och löv etc) har slängts så finns möjlighet för oss boende att fylla på med privat trädgårdsavfall (kvistar och löv) efter kl 16:00 på söndagen - om det finns plats! Tänk på att inga sopsäckar får slängas i containern utan de måste tömmas. Efter att containerns dörrar har stängts så får man heller inte öppna dem utan man får då, i mån av plats, slänga sitt trädgårdsavfall över containerns kant. Det har ibland tidigare skett att någon öppnat containerdörrarna efter att de stängts och det går då inte längre att stänga dem igen eftersom en massa löv och kvistar ramlar ut. Det blir därmed extraarbete och extrakostnader för detta då de som ska hämta containern på måndagen inte kan hämta en container med öppna dörrar som inte kan stängas.

Kl 13:30 så bjuds det enligt tradition på grillad korv, både vanlig och utan fläsk, och fika vid våra större lekplatser.

Vi ses!

Vattenfall planerar ett schemalagt strömavbrott i Södra Läget. Det kommer att ske torsdag 19 oktober mellan klockan 6-9 på morgonen och berörda som bor där ska också ha informerats av Vattenfall via brev i brevlådan.

Lördag 22 april så är det städdag! Då träffas vi kl 10:00 utanför den som är områdesombud. Då får vi instruktioner om det är något extra som behöver göras under städdagen. Annars är det som vanligt städning av våra gemensamma marker - lekplatser, parkeringar, gräsmattor, träd och buskar. Den privata tomten ska man inte städa under städdagen utan den får man ta hand om vid ett annat tillfälle.

Det naturskräp som blir (löv, grenar osv) och som är från samfällighetens mark ska slängas i containern utan sopsäck. EFTER städdagen och allt skräp från samfälligheten fått plats så finns det möjlighet att slänga motsvarande saker från sin egen tomt.

Kl 13:30-14:30 ungefär så blir det korvgrillning och fika. Då bjuds det på det korv, med och utan fläskkött, som välförtjänt belöning till alla som varit med och hjälpt till att göra vårt område fint och trevligt.

På tisdag 25 april så är det planerat att våra gator kommer att bli sopade av en traktor. Det är bra att sopa ut eventuellt grus en bit från vägkanten och bort från fartguppen så att traktorn lättare kan komma åt att sopa upp allting.

Vi ses!

Som Vattenfall tidigare har informerat om i utskick i våra brevlådor så kommer det att utföras ett större arbete med att flytta fjärrvärmeledningar i Jordbro inför Trafikverkets bygge av Tvärförbindelse Södertörn. Arbetet har redan påbörjats i närheten av korsningen Södra Jordbrovägen och Mostensvägen där träd fällts i förberedelse för själva grävarbetet som kommer att göras lite senare/efter sommaren.

Under veckan som kommer, troligen på tisdag 27 juni, så kommer det att flisas ris efter trädfällningen. Det brukar låta ganska mycket och beräknas ta några timmar.

För mer information om Vattenfalls planerade arbete kring kommande Tvärförbindelse Södertörn, se gärna https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/tvarforbindelse-sodertorn

Nu finns protokollet från samfällighetens årsstämma 2023 att läsa.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.