I senaste numret av Inseglet så finns länk och QR-kod till en kort enkät för att följa upp hur alla boende har upplevt de nya parkeringsreglerna. Enkäten är digital men för de som inte vill eller kan fylla i den digitala så kan man höra av sig till styrelsen så kan man få en utskriven version av enkäten istället.

Inseglet med information om enkäten

Kom ihåg att enkäten ska vara inlämnad senast 2024-04-30.

Vi hoppas att så många som möjligt tar en kort stund och fyller i enkäten så att vi får veta hur alla upplever reglerna.

Nu är det snart dags för årets vårstädning! Den börjar på lördag 20 april kl 10 när vi alla samlas hos våra områdesombud. Kl 13:30 bjuds det sedan på fika och korv (med eller utan fläskkött).

Mer detaljerad information om vårstädningen

Vi ses!

Välkomna till årets föreningsstämma 2024, onsdag 20 mars kl 19:00 i Höglundaskolan!

Eftersom Kvarnbäcksskolan håller på att renoveras just nu så kommer årets föreningsstämma alltså att hållas i Höglundaskolan vid fotbollsplanen vid Jordbro centrum.

Om ni är flera ägare till en fastighet och inte alla kommer att närvara vid föreningsstämman så måste alla fastighetsägare skriva under fullmaktsblanketten som kan hittas på sista sidan i inseglet. För er som tidigare lämnat in en permanent fullmakt så gäller den även denna gång och då behöver ni inte fylla i fullmaktsblanketten. Utan fullmakt så måste samtliga ägare till en fastighet vara närvarande för att ni ska ha riktig rösträtt.

Inseglet med kallelse till föreningsstämma 2024

Varmt välkomna!

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma att läsa:

Protokoll för Segelkobbens samfällighets föreningsstämma 2024

Då var det dags för årets höststädning igen. Som vanligt samlas vi alla lördag 21 oktober kl 10:00 hos de hus som är våra områdesombud. Där får vi information om det är något speciellt som måste göras under städdagen förutom de ordinarie områden som hör till varje hus/område. Tack vare att vi alla hjälper till på dessa städdagar så kan vi hålla hushållens samfällighetsavgiften lägre.

När hela samfällighetens skräp (kvistar och löv etc) har slängts så finns möjlighet för oss boende att fylla på med privat trädgårdsavfall (kvistar och löv) efter kl 16:00 på söndagen - om det finns plats! Tänk på att inga sopsäckar får slängas i containern utan de måste tömmas. Efter att containerns dörrar har stängts så får man heller inte öppna dem utan man får då, i mån av plats, slänga sitt trädgårdsavfall över containerns kant. Det har ibland tidigare skett att någon öppnat containerdörrarna efter att de stängts och det går då inte längre att stänga dem igen eftersom en massa löv och kvistar ramlar ut. Det blir därmed extraarbete och extrakostnader för detta då de som ska hämta containern på måndagen inte kan hämta en container med öppna dörrar som inte kan stängas.

Kl 13:30 så bjuds det enligt tradition på grillad korv, både vanlig och utan fläsk, och fika vid våra större lekplatser.

Vi ses!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.