Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.
Mer information hittar du på Grannsamverkans hemsida:


Grannsamverkan

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.