Här kommer några tips som ni själva kan göra eller i samverkan med grannar.

 

Kontrollera samtliga fönster att de inte går att öppna utifrån och skaffa fönsterlås till de fönster som finns på markplan.

Ha ett bra lås på altan- och balkongdörrar så att de inte går att öppna inifrån.

Skaffa ett bra lås till ytterdörren och se till att den är säkerhetsklassad. Här kan ni läsa om säkerhetsklassade dörrar.

https://www.svenskaskydd.se/klassningar

Förvara värdeföremål och kontanter i ett värdeskåp hemma och se till att det är förankrat i golvet.

Skaffa en låsbar postlåda och se till att den är låst. Be någon granne att tömma den vid lägre frånvaro.

Skaffa larm från certifierat företag och ha det kopplat till larmcentral.

Om ni vill märka era värdeföremål så tillhandahåller polisen DNA-märkning.

Upprätta en inventarielista på värdeföremålen och lägg listan i värdeskåpet.

Informera grannarna vid bortavaro, se till att ha lampor som tänds och släcks, låt radio gå igång vid olika tidpunkter. Ha ytterbelysning som tänds antingen när det blir mörkt eller vid rörelse. Se till att någon ställer ut soptunnan och eventuellt lägger något i den vid längre frånvaro. Ha inte stegar utomhus. Ha inga nycklar framme när ni åker bort. Kommer det snö se till att någon skottar åt er.

Denna information finns att läsa också här:

http://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.