Glöm inte att fylla i blanketten "Flyttningsanmälan" och lämna den till samfällighetens kassör. Blanketten finns länkad längre ner på sidan.

Andra viktiga saker att tänka på vid ägarbyte:

• Lämna om möjligt dokumentet "Information om Segelkobbens Samfällighetsförening", där även föreningens stadgar ingår, till fastighetens nye ägare.
• Lämna om möjligt de senaste numren av tidningarna INSEGLET (från Samfälligheten) och INFOBLADET (från Intresseföreningen) till den nya ägaren. Extra kopior kan beställas
från respektive förenings styrelse eller i fallet med INSEGLET hämtas via hemsidan.
• Läs av el-, vatten- och värmemätare så att kostnaden kan fördelas rättvist mellan gamla och nya ägaren.
• Anmäl ägarbytet till "Vattenfall Värme" som levererar vår fjärrvärme.
• Anmäl ägarbytet både till ditt elhandelsföretag (som du köper elen av) och till ditt elnätsföretag (Vattenfall).
• Anmäl ägarbytet till den telefon- och bredbandsoperatör du anlitar.
• Anmäl ägarbytet till "SRV återvinning" som sköter sophämtningen.

Information om flyttning och ägarbyte finns på de olika företagens hemsidor.

Blankett för anmälan av husägarbyte.

För dig som flyttar in
För att vi både ska kunna hålla nere underhållskostnaderna och för att få bättre gemenskap med våra grannar så har vi varje år två städdagar. En brukar hållas i april och en i oktober. Samtliga hushåll förväntas vara delaktiga vid städningen som sedan brukar avslutas med grillning och fika.

Om man som husägare skulle uppleva problem med bredband eller telefoni (från ComHem), el, fjärrvärme eller liknande så får man själv kontakta dessa leverantörer.

För andra frågor eller problem angående yttermiljön (lekplatser, gatubelysning, snöröjning, gräsklippning osv) så är det däremot samfällighetens ansvar att besvara frågor eller åtgärda eventuella problem.

 

 

Filerna öppnas i ett eget fönster/flik om du har en pdf-läsare installerad, annars kommer den laddas ned som fil. Det är inte svårt att installera en pdf-läsare, sök t ex på Adobe Reader. Andra alternativ listas på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software#Viewers.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.