Glöm inte att fylla i blanketten "Flyttningsanmälan" och lämna den till samfällighetens kassör eller i samfällighetens brevlåda på Nedergården 212B. Blanketten finns länkad längre ner på sidan.

Andra viktiga saker att tänka på vid ägarbyte:

 • Informera fastighetens nya ägare om Segelkobbens samfällighets hemsida med adress www.segelkobben.se. På hemsidan finns viktig information för de som flyttar till Segelkobben:
  • Samfällighetens stadgar
  • Samfällighetens styrelse (namn och kontaktuppgifter)
  • Samfällighetens informationsblad INSEGLET (senaste 50 numren). Kontakta styrelsen om du behöver äldre nummer av INSEGLET.
  • Samfällighetens gruppavtal hos Tele2 för TV- och bredband.
  • Bilregler infom samfälligheten (parkering, laddning av elbil etc).
 • Läs av el-, vatten- och värmemätare så att kostnaden kan fördelas rättvist mellan gamla och nya ägaren.
 • Anmäl ägarbytet till "Vattenfall Värme" som levererar vår fjärrvärme.
 • Anmäl ägarbytet både till ditt elhandelsföretag (som du köper elen av) och till ditt elnätsföretag (Vattenfall som äger själva elnätet).
 • Anmäl ägarbytet till "SRV återvinning" som sköter sophämtningen.
 • Anmäl ägarbytet till Tele2. De rekommenderar att man ringer Tele2:s kundservice på 0775-171720
  • Säljaren avslutar sitt gruppavtal med Tele2 och avslutar egna abonnemang om sådana finns.
  • Köparen informerar Tele2 om vem som är ny ägare till fastigheten för att ta del av samfällighetens gruppavtal med Tele2. Köparen ska även beställa router och bredbandstjänst.

Information om flyttning och ägarbyte finns på de olika företagens hemsidor.

Blankett för anmälan av husägarbyte.

För dig som flyttar in
För att vi både ska kunna hålla nere underhållskostnaderna och för att få bättre gemenskap med våra grannar så har vi varje år två städdagar. En brukar hållas i april och en i oktober. Samtliga hushåll förväntas vara delaktiga vid städningen som sedan brukar avslutas med grillning och fika.

Om man som husägare skulle uppleva problem med bredband eller telefoni (från Tele2), el, fjärrvärme eller liknande så får man själv kontakta dessa leverantörer.

För andra frågor eller problem angående yttermiljön (lekplatser, gatubelysning, snöröjning, gräsklippning osv) så är det däremot samfällighetens ansvar att besvara frågor eller åtgärda eventuella problem.

 

 

Filerna öppnas i ett eget fönster/flik om du har en pdf-läsare installerad, annars kommer den laddas ned som fil. Det är inte svårt att installera en pdf-läsare, sök t ex på Adobe Reader. Andra alternativ listas på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software#Viewers.

 

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.