Här har vi samlat lite regler och information om saker som ofta dyker upp i samtal med våra boenden.

Hastighet inom vårt område
Inom vår samfällighet har vi gemensamt beslutat att 10 km/h är den högsta hastighet bilar får färdas på våra vägar. Det är också denna hastighet som anges på skyltar vid samtliga av våra infarter. Tidsvinsten att hålla en högre hastighet är inte särskilt stor men irritationen och rädslan hos grannar att bli påkörda är desto större. Visa respekt för dina grannar och alla barn - kör inte för fort!

Tomgångskörning
Här gäller Haninge kommuns tomgångsregler som säger att man inte ska stå med bilen på tomgång mer än 1 minut.

Elbil och laddning
Om man har en elbil eller en plugin-hybridbil som laddas med el så laddas dessa vid bilägarnas hus, i regel genom att någon form av laddplats installeras av den boende. Garageplatser i längorna är inte lämpade för laddning av elbilar då elledningar, elavläsning eller debitering ej är anpassat för detta. Därför är det inte tillåtet att ladda elbilar elller plugin-hybridbilar i våra gemensamma garagelängor tills vidare.

De gemensamma parkeringarna
Betalparkering med Easy Park
Våra gemensamma parkeringar har nu omvandlats till betalparkeringar. Där kan man stå gratis i fyra timmar genom att använda parkerings-appen Easy Park men man kan efter det betala om man vill stå längre. Man måste alltid aktivera sin parkering med Easy Park även om man ska stå en kortare tid. Den gratis parkeringstiden bör räcka till de flesta besök utan att besökarna ska behöva betala någon avgift. Varje fastighet kan välja att köpa ett parkeringstillstånd som kan användas för att tillsammans med parkeringsskiva stå gratis under samma förutsättningar som tidigare på dessa betalparkeringsplatser.

Parkeringstillstånd tillsammans med parkeringsskiva
Parkeringstillståndet krävs alltid om man inte parkerar med Easy Park. Förutom parkeringstillståndet finns det även krav på parkeringsskiva under vissa tider och med vissa villkor. Vardagar mellan kl 8-18 måste parkeringsskiva användas och max tillåten tid att parkera är då 6 timmar. Efter kl 18 och under helger kan man stå så länge man vill om man har ett parkeringstillstånd. Parkerar man innan parkeringsskivekravet börjar gälla så ska skivan ställas in på den tid som kravet på parkeringsskivan börjar gälla, dvs kl 8. Det är inte tillåtet att gå ut och vrida fram sin parkeringsskiva för att få stå längre tid utan att bilen har flyttats under tiden som kravet på parkeringsskiva gäller.

Tillfälligt parkeringstillstånd
Ett tillfälligt parkeringstillstånd kostar inget och det kan man få genom att kontakta en markansvarig eller genom att maila till styrelsen (i god tid) som i sin tur vidarebefordrar det till en markansvarig. Ett tillfälligt parkeringstillstånd är exempelvis bra att kunna använda när man anlitat en hantverkare eller liknande som under flera dagar kommer att vara i behov av en parkeringsplats. Det tillfälliga parkeringstillståndet kan då antingen ställas ut på hantverkaren eller användas av en boende om det är bättre att hantverkaren står på den boendes uppfart istället. Med det tillfälliga parkeringstillståndet så står man gratis dygnet runt under vardagar och helger på besöksparkeringarna och det kan man få för max två veckor i taget. Det är då också möjligt att få tillstånd att stå på andra platser än parkeringsplatserna om så skulle krävas och godkännas (stå i vändplan, gräsyta eller liknande). För att få ett tillfälligt parkeringstillstånd så måste man ange den boendes husnummer, datumet det ska gälla och gärna registreringsnummer på det fordon som ska parkera. Om det är något annat än en vanlig personbil så måste det också meddelas.

Parkeringarna är huvudsakligen avsedda för besökare till området men kan även användas av boenden vid enstaka tillfällen. Samtliga hushåll har en egen parkeringsplats utomhus och en i ett garage. Dessa egna parkeringsplatser ska boenden huvudsakligen använda och undvika de gemensamma parkeringsplatserna så långt det går så att dessa finns tillgängliga för besökare.

På de gemensamma parkeringarna ska endast bilar parkeras och det är inte tillåtet att parkera andra typer av fordon såsom husvagnar, lastbilar osv. Bilarna måste vara försäkrade och ej avställda.

Garage och egen utomhusparkeringsplats
Många hus har sitt garage i anslutning till sitt eget hus och har då också sin egen uppfart som utomhusparkeringsplats. De låghus som inte har ett garage i anslutning till sitt eget hus har en garageplats i en länga tillsammans med andra låghus. Utanför dessa garagelängor finns en egen utomhusparkeringsplats som tillhör respektive hushåll.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.