Ibland kommer det frågor om våra parkeringar och garage och här kommer en liten sammanställning av vad som gäller.

Elbil och laddning
Om man har en elbil eller en plugin-hybridbil som laddas med el så laddas dessa vid bilägarnas hus, i regel genom att någon form av laddplats installeras av den boende. Garageplatser i längorna är inte lämpade för laddning av elbilar då elledningar, elavläsning eller debitering ej är anpassat för detta. Därför är det inte tillåtet att ladda elbilar elller plugin-hybridbilar i våra gemensamma garagelängor tills vidare.

De gemensamma parkeringarna
Vardagar mellan kl 8-18 ska parkeringsskiva användas och max tillåten tid att parkera är då 6 timmar. Efter kl 18 och under helger kan man stå så länge man vill. Parkerar man innan parkeringsskivekravet börjar gälla så ska skivan ställas in på den tid som kravet på parkeringsskivan börjar gälla, dvs kl 8. Det är inte tillåtet att gå ut och vrida fram sin parkeringsskiva för att få stå längre utan att bilen har flyttats under tiden som kravet på parkeringsskiva gäller.

Parkeringarna är huvudsakligen avsedda för besökare till området men kan även användas av boenden vid enstaka tillfällen. Samtliga hushåll har en egen parkeringsplats utomhus och en i ett garage. Dessa egna parkeringsplatser ska boenden huvudsakligen använda och undvika de gemsamma parkeringsplatserna så långt det går så att dessa finns tillgängliga för besökare.

På de gemensamma parkeringarna ska endast bilar parkeras och det är inte tillåtet att parkera andra typer av fordon såsom husvagnar, lastbilar osv.

Garage och egen utomhusparkeringsplats
Många hus har sitt garage i anslutning till sitt eget hus och har då också sin egen uppfart som utomhusparkeringsplats. De låghus som inte har ett garage i anslutning till sitt eget hus har en garageplats i en länga tillsammans med andra låghus. Utanför dessa garagelängor finns en egen utomhusparkeringsplats som tillhör respektive hushåll.

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.