Här har vi samlat lite regler och information om saker som ofta dyker upp i samtal med våra boenden.

Hastighet inom vårt område
Inom vår samfällighet har vi gemensamt beslutat att 10 km/h är den högsta hastighet bilar får färdas på våra vägar. Det är också denna hastighet som anges på skyltar vid samtliga av våra infarter. Tidsvinsten att hålla en högre hastighet är inte särskilt stor men irritationen och rädslan hos grannar att bli påkörda är desto större. Visa respekt för dina grannar och alla barn - kör inte för fort!

Tomgångskörning
Här gäller Haninge kommuns tomgångsregler som säger att man inte ska stå med bilen på tomgång mer än 1 minut.

Elbil och laddning
Om man har en elbil eller en plugin-hybridbil som laddas med el så laddas dessa vid bilägarnas hus, i regel genom att någon form av laddplats installeras av den boende. Garageplatser i längorna är inte lämpade för laddning av elbilar då elledningar, elavläsning eller debitering ej är anpassat för detta. Därför är det inte tillåtet att ladda elbilar elller plugin-hybridbilar i våra gemensamma garagelängor tills vidare.

De gemensamma parkeringarna
Ett arbete pågår att omvandla besöksparkeringarna till betalparkeringar. Då kan man stå gratis i tre timmar genom att använda en parkerings-app men får efter det betala om man vill stå längre. Syftet är att frigöra fler platser för våra besökare och samtidigt undvika att obehöriga parkerar här då andra kringliggande områden också begränsat sina parkeringar, vilket i sin tur gjort att våra parkeringar blivit intressanta för boenden i andra delar av Jordbro. Varje fastighet kan välja att köpa ett parkeringstillstånd som kan användas för att tillsammans med parkeringsskiva stå gratis under samma förutsättningar som tidigare.

Till dess att skyltning säger annat så gäller:
Vardagar mellan kl 8-18 ska parkeringsskiva användas och max tillåten tid att parkera är då 6 timmar. Efter kl 18 och under helger kan man stå så länge man vill. Parkerar man innan parkeringsskivekravet börjar gälla så ska skivan ställas in på den tid som kravet på parkeringsskivan börjar gälla, dvs kl 8. Det är inte tillåtet att gå ut och vrida fram sin parkeringsskiva för att få stå längre tid utan att bilen har flyttats under tiden som kravet på parkeringsskiva gäller.

Parkeringarna är huvudsakligen avsedda för besökare till området men kan även användas av boenden vid enstaka tillfällen. Samtliga hushåll har en egen parkeringsplats utomhus och en i ett garage. Dessa egna parkeringsplatser ska boenden huvudsakligen använda och undvika de gemsamma parkeringsplatserna så långt det går så att dessa finns tillgängliga för besökare.

På de gemensamma parkeringarna ska endast bilar parkeras och det är inte tillåtet att parkera andra typer av fordon såsom husvagnar, lastbilar osv.

Garage och egen utomhusparkeringsplats
Många hus har sitt garage i anslutning till sitt eget hus och har då också sin egen uppfart som utomhusparkeringsplats. De låghus som inte har ett garage i anslutning till sitt eget hus har en garageplats i en länga tillsammans med andra låghus. Utanför dessa garagelängor finns en egen utomhusparkeringsplats som tillhör respektive hushåll.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.