Detta är en gemensam samling webbsidor för våra tre föreningar som är verksamma i vårt område

Segelkobbens Samfällighetsförening är en lagstadgad förening som alla fastigheter i området måste vara medlemmar i. Samfällighetsföreningens huvuduppgift är att förvalta den gemensamma anläggningen inom Segelkobbens Samfällighet.

Fastighetsägarna Segelkobben är en frivillig intresseförening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen som hör samman med att äga och underhålla en småhusfastighet. På grund av bristande intresse för verksamheten är denna förening nedlagd sedan april 2018.

Grannsamverkan har som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.


För längre eller extern information använder vi på denna hemsida PDF-dokument. För att kunna läsa dessa dokument måste du ha en PDF-läsare, något som de allra flesta redan har installerat på sin dator. En PDF-läsare kan laddas ned gratis från Adobe

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.