Nu är alla årets planerade markarbeten klara och de senaste har varit:

* På alla lekplatser där vi fått nedslag vid besiktningen har vi åtgärdat efter besiktningsprotokollet. Bland annat har vi åtgärdat ca 300 meter staket som varit farliga för barnen

* Totalt har fem stycken stolpbelysningar dragits fram till våra fyra stora lekplatser

* El har dragits fram till Norra Lägets förråd

* En del träd har fällts vid Norra och Södra Läget samt Nedergården

* Samtliga gatuarmaturer på Norra och Södra Läget är nu utbytta till de mer energisnåla och miljövänliga LED-ljuskällorna. De lyser upp våra gator bättre och är ett mer ekonomiskt hållbart alternativ till de gamla kvicksilver/gasljuskällorna som snart är förbjudna

* Vid Nedergården 275-276 har en liten lekplats/grusplan blivit asfalterad

Asfaltering

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.