Som ni kanske har märkt har det dykt upp nya parkeringsskyltar på många av våra parkeringsplatser under de senaste dagarna. När de nya skyltarna är uppsatta så börjar de nya reglerna att gälla, dvs 6 timmars parkering med p-skiva mellan 8-18 på vardagar. Annan tid är det fri parkering.

OBS! Om det ännu inte satts upp nya skyltar vid en viss parkeringsplats så är det fortfarande de gamla reglerna som gäller för just den parkeringen, dvs 4 timmars parkering med p-skiva mellan 8-18 på vardagar och fri parkering övrig tid.

Om ni har hantverkare som jobbar hos er eller om ni av någon annan tillfällig anledning behöver stå på en parkeringsplats längre än p-skiva vanligen tillåter så kan man få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Kontakta någon av de markansvariga i styrelsen för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdat.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.