På lördag 20 oktober är det så dags för vår årliga höststädning! Vi börjar som vanligt med att träffas utanför vårt områdesombud kl 10:00. Där blir vi avprickade på en närvarolista, får några sopsäckar och eventuella gemensamma uppgifter som ska utföras under dagen. När städningen börjar kännas klar för dagen så hålls den sedvanliga korvgrillningen på våra större lekplatser. Som vanligt kommer det bjudas på både vanlig korv och korv utan griskött. Kaffe och saft finns också för de som är intresserade.

De containrar som är uppställda är avsedda för samfällighetens avfall (gräs och löv etc). Efter kl 15:00 på lördag 20 oktober så är det däremot tillåtet för oss boende att lägga privat trädgårdsavfall i containrarna. Kom ihåg att inte slänga något privat trädgårdsavfall före den tiden så att samfällighetens avfall garanterat får plats. Tänk också på att man bara får slänga kvistar, gräs, löv etc och att sopsäckarna måste tömmas i containrarna och inte får slängas i dem.

Om man inte kan delta på städdagen så ska man innan städdagen höra av sig till sitt gårdsombud för att få veta vad som ska utföras på städdagen. Man kan då få en egen uppgift att ta hand om antingen innan städdagen eller efter den.

Syftet med våra städdagar är att vi dels kan spara in en del pengar på samfällighetsavgiften men givetvis också för att vi ska få umgås med våra grannar lite mera!

Vi ses!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.