I år så kommer vårstädningen inte att hållas en specifik tid utan det går bra för boende att städa under både fredag, lördag och söndag 17-19 april. Det kommer inte att vara någon obligatorisk närvaro i år utan var och en får själv bedöma om, när och hur man kan bidra till vårstädningen. Det kommer att finnas containrar tillgängliga och dessa är som vanligt främst avsedda för det samfällda trädgårdsavfallet. Efter kl 16:00 på söndagen 19 april så går det dock utmärkt att slänga eget trädgårdsavfall om det finns plats för det.

Korvgrillningen utgår också eftersom vi inte har några fasta städtider att förhålla oss till och eftersom vi bör undvika att trängas i onödan.

Soppåsar och annat material kan hämtas hos de markansvariga och inte hos områdesombuden som vi brukar göra i vanliga fall.

Lite frisk luft kan man behöva så vi förhoppningsvis ses vi någon gång under städdagarna - om än på lite längre avstånd.

Samfällighetens logo

Samfällighetens kalendarium

Samfälligheten
2022-01-31 00:00
Inlämning av motioner
Samfälligheten
2022-03-23 19:00 -
Årsstämma
Samfälligheten
2022-04-23 10:00 -
Vårstädning
Samfälligheten
2022-10-22 10:00 -
Höststädning

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.