Precis som årets vårstäddag så kommer årets höststäddag att vara mer valfri och kan utföras under helgen 24 oktober (dvs fredag-söndag 23-25 oktober).

Eftersom vi kommer att sprida ut oss över hela helgen för att undvika större folksamlingar så kommer tyvärr inte någon grillning eller kaffe heller att finnas denna gång.

Det blir inte någon samling med obligatorisk närvaro men soppåsar och annat material kan hämtas hos de markansvariga.

Som vanligt - privat trädgårdsavfall får slängas i containern efter kl 16:00 på söndagen så att det gemensamma trädgårdsavfallet i första hand får plats.

Trevligt med lite frisk luft och rörelse utomhus!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.