Som Vattenfall tidigare har informerat om i utskick i våra brevlådor så kommer det att utföras ett större arbete med att flytta fjärrvärmeledningar i Jordbro inför Trafikverkets bygge av Tvärförbindelse Södertörn. Arbetet har redan påbörjats i närheten av korsningen Södra Jordbrovägen och Mostensvägen där träd fällts i förberedelse för själva grävarbetet som kommer att göras lite senare/efter sommaren.

Under veckan som kommer, troligen på tisdag 27 juni, så kommer det att flisas ris efter trädfällningen. Det brukar låta ganska mycket och beräknas ta några timmar.

För mer information om Vattenfalls planerade arbete kring kommande Tvärförbindelse Södertörn, se gärna https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/tvarforbindelse-sodertorn

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.