Nu finns protokollet från föreningens årsstämma 2020 publicerat.

Glöm inte att göra era val i poströstningen för årets föreningsstämma. Sista dag att lämna in röstblanketten är på söndag 1 november kl 20:00.

 

Årets föreningsstämma som skulle ha hållits i mars sköts upp på grund av rådande omständigheter kring coronaviruset. Eftersom vi fortfarande inte kan hålla ett fysiskt möte så har styrelsen valt att föreningsstämman 2020 ska genomföras med hjälp av poströstning.

Alla fastigheter får senast söndag 18 oktober ett kuvert och kallelse samt röstblankett med senaste numret av Inseglet i era brevlådor. Den sista sidan, röstblanketten, ska man lossa och sedan använda för att avge sin röst. Blanketten läggs sedan i det bifogade kuvertet och lämnas senast söndag 1 november kl 20:00 i brevlådan på någon av de adresser som anges på blanketten. Måndag 2 november hålls sedan ett möte där samtliga inlämnade röster kommer att sammanställas och räknas. Närvarande kommer att vara styrelsen, föreningens valda revisor och två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan senast 16 november. 

Inseglet med kallelse, röstblankett och instruktioner

Precis som årets vårstäddag så kommer årets höststäddag att vara mer valfri och kan utföras under helgen 24 oktober (dvs fredag-söndag 23-25 oktober).

Eftersom vi kommer att sprida ut oss över hela helgen för att undvika större folksamlingar så kommer tyvärr inte någon grillning eller kaffe heller att finnas denna gång.

Det blir inte någon samling med obligatorisk närvaro men soppåsar och annat material kan hämtas hos de markansvariga.

Som vanligt - privat trädgårdsavfall får slängas i containern efter kl 16:00 på söndagen så att det gemensamma trädgårdsavfallet i första hand får plats.

Trevligt med lite frisk luft och rörelse utomhus!

Våra vägar kommer att sopas igen i början av vecka 18 så innan dess är det bra att sopa ut gruset från vägkanter och fartguppen så att det kan bli ordentligt uppsopat.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.