En motion är ett förslag på förändring eller tillägg avseende samfälligheten som man som boende kan ge till styrelsen inför årsstämman. Styrelsen måste då komma med ett skriftligt svar på en motion och ett förslag till hur styrelsen anser att årsstämman ska göra med motionen. Svaret kommer finnas tillgängligt i kallelsen till samfällighetens årsstämma så att alla kan se inkomna motioner och styrelsens svar. Detta svar kan vara både att rekommendera att göra som föreslås i motionen, göra en variant av förslaget eller att helt avslå en motion. Under årsstämman kommer sedan alla röstberättigade i samfälligheten att själva få rösta på om de vill gå på styrelsens förslag eller om de hellre vill att man ska göra något annat med en motion.

Om du hade tänkt skriva en motion till Segelkobbens årsstämma så är det alltså bäst att passa på nu. Alla motioner ska skriftligen finnas styrelsen tillhanda senast 31 januari. Enklast är att lämna dem i Segelkobbens samfällighets brevlåda på Nedergården 212B.

Kom ihåg att det klart och tydligt måste framgå vem som är avsändaren av en motion så glöm ej att ange ditt namn, adress, datum och din underskrift. Detta eftersom styrelsen kan behöva kontakta den som skrivit motionen för förtydliganden och för att kunna säkerställa att den som skrivit motionen faktiskt är med i vår samfällighet.

Sugen på att komma med ett förslag du länge funderat på? Skriv gärna en motion så får du se hur resten av samfälligheten tycker om samma sak.

Årets höststädning sker under helgen fredag 22 oktober - söndag 24 oktober när det passar den boende bäst. Containrarna finns på plats från och med fredagen så att de som hellre städar tidigt under helgen har möjlighet att göra det. Containrarna kommer sedan att hämtas under måndagen.

Som vanligt - eget trädgårdsavfall får INTE läggas i containern förrän samfällighetens löv, kvistar och dylikt fått plats. Eftersom man kan städa under flera dagar innebär detta att man ENDAST får slänga trädgårdsavfall från sin egen tomt i containern efter kl 16:00 på söndag 24 oktober. Tänk också på att inte överfylla containern så att det inte sticker upp för mycket ovanför eller att det blir svårt att stänga dörrarna till containern.

Tyvärr blir det ingen korvgrillning denna gång heller eftersom många städar vid olika tider.

Vi ses!

Till helgen är det dags för årets vårstädning! I likhet med tidigare städdagar under dessa pandemitider så är städdagen av en mer valfri karaktär och sprids ut under hela helgen. Välj den dag som passar er bäst - fredag, lördag eller söndag. Allt som görs under städdagarna hjälper till att hålla samfällighetens kostnader nere.

Containrarna kommer att ställas upp under fredagen men privat trädgårdsavfall får som alltid bara läggas i containern efter kl 16:00 på söndagen och om det får plats. Det är viktigt att detta hålls, speciellt eftersom det måste finnas plats för samfällighetens löv och kvistar även under söndagen. Se till att inte överfylla containern - dörrarna måste kunna stängas för att containerna ska kunna hämtas utan extra kostnader för föreningen.

Det blir dessvärre heller ingen korvgrillning eller något fika under städdagarna denna gång.

Ett till besök av gatsopningsbilen/traktorn är planerat till 26 april. Sopa gärna ut gruset en liten bit från vägkanterna och fartguppen så att det blir lättare att sopa upp det för traktorn men undvik att göra alltför stora högar.

Tack för att ni är med och städar!

Nu finns protokollet från föreningens årsstämma 2021 tillgängligt att läsa

Glöm inte bort att poströsta till årets föreningsstämma! Sista dag att lämna in din röstblankett är imorgon söndag 11 april kl 20:00 till någon av de adresser som finns angivna på röstblanketten. Har du tappat bort ditt Insegel med kallelsen och röstblanketten? Hämta det senaste numret av Inseglet och skriv ut röstblanketten själv.

Var med och tyck till du också - rösta!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.