Till helgen är det dags för årets vårstädning! I likhet med tidigare städdagar under dessa pandemitider så är städdagen av en mer valfri karaktär och sprids ut under hela helgen. Välj den dag som passar er bäst - fredag, lördag eller söndag. Allt som görs under städdagarna hjälper till att hålla samfällighetens kostnader nere.

Containrarna kommer att ställas upp under fredagen men privat trädgårdsavfall får som alltid bara läggas i containern efter kl 16:00 på söndagen och om det får plats. Det är viktigt att detta hålls, speciellt eftersom det måste finnas plats för samfällighetens löv och kvistar även under söndagen. Se till att inte överfylla containern - dörrarna måste kunna stängas för att containerna ska kunna hämtas utan extra kostnader för föreningen.

Det blir dessvärre heller ingen korvgrillning eller något fika under städdagarna denna gång.

Ett till besök av gatsopningsbilen/traktorn är planerat till 26 april. Sopa gärna ut gruset en liten bit från vägkanterna och fartguppen så att det blir lättare att sopa upp det för traktorn men undvik att göra alltför stora högar.

Tack för att ni är med och städar!

Glöm inte bort att poströsta till årets föreningsstämma! Sista dag att lämna in din röstblankett är imorgon söndag 11 april kl 20:00 till någon av de adresser som finns angivna på röstblanketten. Har du tappat bort ditt Insegel med kallelsen och röstblanketten? Hämta det senaste numret av Inseglet och skriv ut röstblanketten själv.

Var med och tyck till du också - rösta!

Inkomna frågor som ställts inför föreningsstämman 2021 kommer att länkas från detta inlägg allteftersom de kommer in.

Frågor

Frågor och svar om fond sektion 2 och garagerenovering

Nu är våren i antågande och i slutet av veckan eller i början av nästa vecka så kommer våra gator att få vinterns grus uppsopat av en gatsopbil/traktor. Det är som vanligt en god idé att sopa ut gruset som ligger längs vägkanten några decimeter så att det blir lättare att komma åt det. Detsamma gäller precis vid fartguppen där man gärna kan sopa ut gruset en liten bit från själva guppet så att det blir lättare att nå.

Under veckan och senast 21 mars ska alla hushåll i föreningen ha fått det senaste Inseglet med kallelse till föreningsstämman 2021. Precis som förra året avstår vi ett fysiskt möte och använder oss av poströstning istället. I kallelsen ska allt väsentligt finnas tillgängligt att läsa inför poströstningen men vi tar de viktigaste datumen även här:

Inlämning av röstblankett i bifogat kuvert ska ske senast söndag 11 april kl 20:00 till någon av de adresser som anges på röstblanketten (sid 21-22 i Inseglet).

Om du har några frågor som du anser vara av betydelse för medlemmarna i samfälligheten och behöver klargöras så ska dessa frågor ställas skriftligt till styrelsen senast torsdag 25 mars. Svar på dessa frågor kommer då att skickas skriftligt senast torsdag 1 april till den som ställt frågan samt publiceras på hemsidan och finnas tillgängliga hos föreningen. Det går inte att ställla frågor eller lämna kommentarer på själva röstblanketten.

Rösträkningen kommer att genomföras tisdag 13 april då ett stämmoprotokoll upprättas. På mötet medverkar föreningens valda revisor, två justeringsmän/rösträknare samt en som för protokoll.

Senast 27 april ska stämmoprotokollet finnas tillgängligt att läsa på hemsidan.

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.