På lördag 20 oktober är det så dags för vår årliga höststädning! Vi börjar som vanligt med att träffas utanför vårt områdesombud kl 10:00. Där blir vi avprickade på en närvarolista, får några sopsäckar och eventuella gemensamma uppgifter som ska utföras under dagen. När städningen börjar kännas klar för dagen så hålls den sedvanliga korvgrillningen på våra större lekplatser. Som vanligt kommer det bjudas på både vanlig korv och korv utan griskött. Kaffe och saft finns också för de som är intresserade.

De containrar som är uppställda är avsedda för samfällighetens avfall (gräs och löv etc). Efter kl 15:00 på lördag 20 oktober så är det däremot tillåtet för oss boende att lägga privat trädgårdsavfall i containrarna. Kom ihåg att inte slänga något privat trädgårdsavfall före den tiden så att samfällighetens avfall garanterat får plats. Tänk också på att man bara får slänga kvistar, gräs, löv etc och att sopsäckarna måste tömmas i containrarna och inte får slängas i dem.

Om man inte kan delta på städdagen så ska man innan städdagen höra av sig till sitt gårdsombud för att få veta vad som ska utföras på städdagen. Man kan då få en egen uppgift att ta hand om antingen innan städdagen eller efter den.

Syftet med våra städdagar är att vi dels kan spara in en del pengar på samfällighetsavgiften men givetvis också för att vi ska få umgås med våra grannar lite mera!

Vi ses!

Som ni kanske har märkt har det dykt upp nya parkeringsskyltar på många av våra parkeringsplatser under de senaste dagarna. När de nya skyltarna är uppsatta så börjar de nya reglerna att gälla, dvs 6 timmars parkering med p-skiva mellan 8-18 på vardagar. Annan tid är det fri parkering.

OBS! Om det ännu inte satts upp nya skyltar vid en viss parkeringsplats så är det fortfarande de gamla reglerna som gäller för just den parkeringen, dvs 4 timmars parkering med p-skiva mellan 8-18 på vardagar och fri parkering övrig tid.

Om ni har hantverkare som jobbar hos er eller om ni av någon annan tillfällig anledning behöver stå på en parkeringsplats längre än p-skiva vanligen tillåter så kan man få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Kontakta någon av de markansvariga i styrelsen för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdat.

På lördag är det dags för vårstädning och en chans att träffa våra grannar igen! Vi träffas utanför områdesombuden kl 10 för att få oss en sopsäck och information om vad som behöver göras under dagen.

Runt kl 13:30 bjuds det på grillad korv (vanlig och utan fläsk) för oss alla som är med och städar.

De containrar som kommer finnas utställda är avsedda för samfällighetens avfall. Efter kl 15 på lördagen är det tillåtet att slänga sitt privata trädgårdsavfall (gräs, grenar osv). Tänk på att det inte får slängas sopsäckar eller annat "onaturligt" i containern eftersom det kan kosta samfälligheten en sorteringsavgift. Självklart får inget skräp heller lämnas utanför containern. Någon dag efter vårstädningen kommer våra gator att bli sopade igen så att vi får bort det sista av gruset från vintersäsongen.

Vi ses!

Vid årsstämman bestämdes att våra regler för parkeringarna skulle justeras. Nya skyltar har beställts och kommer att sättas upp så snart det går. De nya parkeringsreglerna kommer att börja gälla när de nya skyltarna blivit uppsatta men innan dess så gäller alltså de regler som står på nuvarande skyltning.

Här kan du nu läsa protokollet från samfällighetens årsmöte 2018

Bilaga: Inseglet 167 med kallelse till årsmöte

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.