På lördag 27 april så är det dags för årets vårstädning. Vi träffas som vanligt kl 10:00 utanför våra områdesombud där vi får veta vad som står på programmet för dagen. Efter städningen så bjuds det på korv och fika vid de stora lekplatserna i respektive område.

De fastigheter som inte kan närvara på städdagen ska kontakta sitt områdesombud för att få uppgifter att utföra vid annat tillfälle. Anledningen till att vi har gårdsstädningen är dels för att hålla kostnaderna för oss boende nere men även för att det är bra att få träffa grannarna så att man känner igen vilka som bor i området.

Containrar finns uppställda och det är tillåtet att slänga privat trädgårdsavfall efter kl 15:00 på lördagen. Det är viktigt att respektera denna tid så att det finns plats för samfällighetens avfall först och främst. Kom ihåg att man inte får slänga soppåsar i containern utan att man måste tömma ur löv och grenar i containern.

Någon dag efter städdagen, förmodligen på tisdag-onsdag, så kommer gatorna i området att sopas igen. Det är bra att sopa ut eventuellt grus en bit från gatukanterna under städdagen så att det blir lättare för sopbilen att sopa upp det. Det är också bra att sopa ut grus en bit bort från fartguppen så att det även där blir lättare att få med allt gruset.

Vi ses!

Nu närmar sig tiden för Segelkobbens samfällighets årsstämma 2019. Den hålls tisdagen 19 mars kl 19 i Kvarnbäcksskolans matsal. För den som är intresserad av att gå igenom den justerade fond- och underhållsplanen i detalj så finns möjlighet att göra detta från kl 18:30.

Kallelsen till årsstämman finns i senaste numret av Inseglet. Där finns också alla andra dokument inför årsstämman, dvs fondplan, debiteringslängd, motioner osv. Där finns också fullmakten som måste fyllas i om ni är flera ägare till en fastighet men inte alla är närvarande på årsstämman.

Varmt välkomna!

Bollmora Bygg har påbörjat markarbeten i vårt område från och med fredag 9 november och kommer fortsätta vecka 46. Arbetet börjar på Södra Läget och kommer sen fortsätta på Norra Läget och Nedergården. De största jobben kommer att utföras i lekplatserna.

Om du har funderat på att skriva en motion till samfällighetens årsstämma 2019 så är det nu hög tid att göra slag i saken. Motionerna måste vara styrelsen tillhanda senast torsdag 31 januari för att kunna behandlas på årsstämman.

Tänk på att motionen ska vara skriftlig.

Postadressen är:

Segelkobbens samfällighetsförening
Nedergården 212B
137 68 Haninge

På lördag 20 oktober är det så dags för vår årliga höststädning! Vi börjar som vanligt med att träffas utanför vårt områdesombud kl 10:00. Där blir vi avprickade på en närvarolista, får några sopsäckar och eventuella gemensamma uppgifter som ska utföras under dagen. När städningen börjar kännas klar för dagen så hålls den sedvanliga korvgrillningen på våra större lekplatser. Som vanligt kommer det bjudas på både vanlig korv och korv utan griskött. Kaffe och saft finns också för de som är intresserade.

De containrar som är uppställda är avsedda för samfällighetens avfall (gräs och löv etc). Efter kl 15:00 på lördag 20 oktober så är det däremot tillåtet för oss boende att lägga privat trädgårdsavfall i containrarna. Kom ihåg att inte slänga något privat trädgårdsavfall före den tiden så att samfällighetens avfall garanterat får plats. Tänk också på att man bara får slänga kvistar, gräs, löv etc och att sopsäckarna måste tömmas i containrarna och inte får slängas i dem.

Om man inte kan delta på städdagen så ska man innan städdagen höra av sig till sitt gårdsombud för att få veta vad som ska utföras på städdagen. Man kan då få en egen uppgift att ta hand om antingen innan städdagen eller efter den.

Syftet med våra städdagar är att vi dels kan spara in en del pengar på samfällighetsavgiften men givetvis också för att vi ska få umgås med våra grannar lite mera!

Vi ses!

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.